Máy đo OTDR cầm tay Tribrer TB-600 (tối đa 40km)

 

Liên Hệ