Máy đo OTDR Tribrer TB620 (2 bước sóng, 80km)

 

14.000.000