Surgical Instruments

Thiết bị y tế TMmedi chuyên cung cấp dụng cụ phẫu thuật chất lượng cao và giá tốt:

Dụng cụ dùng để cắt: dao, kéo
Dụng cụ dùng để kẹp: Kẹp Halsted, kẹp Kelly, kẹp Crile…
Dụng cụ để khâu may: Kẹp mang kim, kẹp phẫu tích, kim, chỉ
Dụng cụ dùng để banh
Các dụng cụ thông thường khác

No products were found matching your selection.