Privacy Policy

1. Mục đích và phạm vi thu thập thông tin

– Mục đích của việc thu thập thông tin khách hàng: dùng cho phòng kinh doanh liên hệ bán hàng, truyền thông hoặc bảo hành.
– Thông tin được cung cấp trực tiếp cho Thiết bị y tế TMmedi bằng cách điền vào “Thông tin đặt hàng”, “Thông tin thanh toán” hoặc các mẫu đơn khác.

2. Phạm vi sử dụng thông tin

– Phạm vi sử dụng thông tin liên quan đến các bộ phận kinh doanh, bộ phận kỹ thuật và truyền thông của Thiết bị y tế TMmedi. TMmedi sẽ chỉ thu thập và sử dụng thông tin cá nhân cho từng mục đích.
– TMmedi sẽ không cung cấp thông tin cá nhân cho bên thứ ba nếu chưa được sự đồng ý của quý khách hàng, ngoại trừ những trường hợp đặc biệt.

3. Thời gian lưu trữ thông tin

Thiết bị y tế TMmedi thiết lập các quy tắc quản lý thông tin cá nhân và cải tiến không ngừng. Thời gian lưu trữ thông tin phụ thuộc và Mục đích và Phạm vi sử dụng thông tin.

4. Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VÀ DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ T&M
Địa chỉ: Tầng 8 Tòa nhà Sannam, 78 Duy Tân, P. Dịch Vọng Hậu, Q. Cầu Giấy, Hà Nội
Email: info@tmmedi.com/en
Hotline: 0981 733 133
Cách thức liên lạc để người tiêu dùng có thể hỏi về hoạt động thu thập, xử lý thông tin liên quan đến cá nhân: có thể đến Công ty, thông qua số điện thoại Hotline hoặc qua Email.

5. Phương tiện và công cụ để người dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân

Khi quý khách hàng yêu cầu tiết lộ, chỉnh sửa hoặc xóa bỏ thông tin cá nhân của mình, tìm cách ngăn chặn việc sử dụng hoặc cung cấp thông tin đó, hoặc gửi thông điệp than phiền hoặc yêu cầu tư vấn, Thiết bị y tế TMmedi sẽ đáp ứng một cách chân thành và trung thực, tôn trọng các quyền của người liên quan đến thông tin cá nhân đó.

6. Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng

– Thiết bị y tế TMmedi đảm bảo rằng đội ngũ điều hành và tất cả nhân viên ý thức được tầm quan trọng của việc bảo mật thông tin cá nhân khách hàng và các quy tắc quản lý thông tin cá nhân, áp dụng một cách thích hợp và đảm bảo hệ thống quản lý đó được thực thi nghiêm túc. Những quy tắc này sẽ được duy trì và cải tiến liên tục.
– Ngoài ra, TMmedi sẽ không sử dụng những thông tin đó vì những mục đích khác với dự định ban đầu và sẽ triển khai những biện pháp kiểm soát và đánh giá phù hợp để bảo vệ thông tin cá nhân.
– TMmedi cam kết tuân thủ pháp luật Việt Nam, các hướng dẫn và quy định khác về việc bảo mật thông tin cá nhân. Bên cạnh đó, TMmedi cũng sẽ tuân thủ những quy tắc của riêng về quản lý thông tin cá nhân dựa trên những luật, hướng dẫn và quy định đó.

7. Thông tin chủ sở hữu website

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VÀ DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ T&M
Email: info@tmmedi.com/en
Điện thoại: 0981 733 133
Địa chỉ: Tầng 8 Tòa nhà Sannam, 78 Duy Tân, P. Dịch Vọng Hậu, Q. Cầu Giấy, Hà Nội
Giấy phép đăng ký kinh doanh số: 0107465551